• Redactia De prin Cluj

Evenimente amânate sau anulate de coronavirus. Ce fac cei care și-au cumpărat bilete

Din cauza situației excepționale actuale, evenimentele publice sunt în general interzise în România și numeroase alte țări. În acest context, în mediile culturale se nasc întrebări cu privire la tratamentul evenimentelor anulate, în special în ceea ce privește drepturile participanților și ale sponsorilor acestor evenimente.


Avocatul Dan Irimie a explicat pentru De prin Cluj care sunt drepturile participanților și sponsorilor la evenimentele care au fost amânate sau anulate.


„Nicio altă temă nu domină în prezent spațiul public din România ca situația excepțională generată de virusul SARS-CoV-2, respectiv urmările și măsurile cauzate de acesta și de îmbolnăvirile cu COVID 19. Am primit pe adresa biroului nostru un volum ridicat de solicitări referitoare la efectele modificărilor legislative. Dorim să venim în întâmpinarea dvs. sens în care urmează să vă transmitem informări periodice cu privire la problemele juridice întâmpinate și noutățile legislative apărute. Al patrulea nostru briefing privește implicațiile dezastroase ale carantinei asupra evenimentelor culturale, respectiv drepturile participanților și ale sponsorilor, precum și obligațiile corelative ale angajatorilor. Vă stăm ca întotdeauna la dispoziție pentru întrebările dvs. juridice și ne luăm permisiunea să vă ținem informați și pe mai departe”, a spus DAN IRIMIE, Managing Partner N-W.


Evenimente amânate sau anulate de coronavirus

În orice analiză, trebuie pornit de la clauzele contractuale care reglementează forța majoră. Forța majoră presupune un eveniment imprevizibil şi irezistibil, care împiedică un partener contractual să-și îndeplinească obligațiile: în general, catastrofe naturale, revolte, atacuri teroriste. Părțile pot însă extinde sau limita sfera acestor cauze, până la excluderea totală și de asemenea pot reglementa forța majoră ca și caz de suspendare sau încetare a contractului.

În lipsa unor dispoziții clare contractuale, sunt incidente prevederile art. 1557 Cod civil referitoare la desființarea retroactivă a contractului și restituirea prestațiilor. Totuși, ceea ce s-a executat rămâne bun executat în măsura în care nu mai poate fi restituit, cocontractantul fiind ținut la plată (de exemplu în cazul turneului unui artist din care s-au consumat unele spectacole sau în cazul prestatorilor care și-au executat serviciile de antrepriză pentru un eveniment viitor).

O situație mai aparte o au sponsorizările: în măsura în care acestea se încadrează pe legea 32/1994 și beneficiarul a consumat deja resursele din sponsorizare, restituirea ar putea fi refuzată. Motivația rezidă în aceea că este dreptul sponsorului (și nu obligația beneficiarului) să își promoveze imaginea pe seama evenimentului. În schimb, dacă contractul de sponsorizare poate fi asimilat unui contract de publicitate cu obligații de ambele părți, prestația achitată în avans ar trebui restituită conform celor de mai sus.

Cert este că nu se pot solicita penalități sau dobânzi pentru anularea evenimentului. În schimb, o eventuală amânare a evenimentului se poate decide doar de comun acord.

Din punctul de vedere al spectatorului care a achiziționat un bilet la eveniment, având în vedere incertitudinea duratei crizei, acestuia nu i se poate pretinde să rămână în contract: chiar și în situația amânării evenimentului, noua dată stabilită nu va avea caracter cert, în plus, trebuie avute în vedere și protecțiile de care se bucură spectatorul conform dreptului consumatorilor. În concluzie, spectatorul va avea de principiu dreptul la restituirea prețului biletului în caz de retragere (fără alte prejudicii) sau va putea opta voluntar pentru amânarea evenimentului – în situația în care organizatorul oferă această posibilitate.

O concluzie diferită se aplică biletelor de călătorie sau rezervărilor realizate în scopul participării la eveniment. Instanțele de judecată sunt precaute în a considera cauza finală a contractului – în speță participarea le eveniment – ca motiv de rezoluțiune a contractului de închiriere/transport, câtă vreme nu s-a condiționat în mod expres acest lucru în respectivul contract ceea ce înseamnă că forța majoră nu poate fi invocată ca motiv de restituire a costurilor – cu excepția situației în care călătoria nu mai este posibilă, de fel, din cauza menținerii restricțiilor de circulație.


Afacerile sunt afectate de pandemie. Ce trebuie să știe angajatorii

Coronavirus și închiderea afacerilor: anularea sau reducerea chiriei?

COVID-19: Aspecte cu privire la întrunirea organelor de conducere ale societăților

313 afișare0 comentariu

©2020 by De prin Cluj. Proudly created with Wix.com